עבודות קריינות והגשה

Portfolio          תיק עבודות 

'סרטון הדרכה המוקרן למבקרי 'קייקי הגושרים

סרטון תדמית לחברת 'רול ווייז' 

סרטון הדרכה לאתר 'דיל דיי' 

גגגגגגגגגרטוןסככ

סרטון הדרכה למבקרי 'קנדה סנטר' באנגלית 

מענה קולי לחברת 'ורמונט ישראל'

יייי